toedde figurDe Töddenland-Radweg is aangegeven met een opvallend vierkant pictogram: een afbeelding van een traditionele Tödde, met hoge hoed en fiets, op een rode achtergrond helpt de fietsers op weg.

De route in het Münsterland wordt aangegeven met rechthoekige wegwijzers met rode letters op een witte achtergrond. Het Emsland onderscheidt zich met groene letters op een witte achtergrond.

De pijlwegwijzers aan weerskanten geven de richting naar de volgende gemeente aan, evenals de tussenliggende plaatsen. Hierbij wordt ook het aantal kilometers aangegeven. Kleinere, vierkante tussenwegwijzers dienen voor extra oriëntatie.