Waar landbouw en het Töddendom hand in hand gaan

mess01De gemeenten Beesten en Messingen maken deel uit van de stad Freren in het zuidelijke Emsland. Rondom de twee plaatsen werden, zoals gebruikelijk in deze regio, vlas en hennep verbouwd; grondstoffen voor het handelsproduct van de Tödden – het linnen. Vakwerkgebouwen en gigantische hoven typeerden het dorpsbeeld van Beesten. Al geruime tijd voordat Beesten opdook in geschriften uit 890 woonden hier mensen: hiervan getuigen stukken urn, munten, wapens en gebruiksvoorwerpen. Halverwege de 18de eeuw zorgden de Tödden voor een economische opleving in de dan vooral door landbouw gedomineerde gemeente Beesten.

Toeddenhaus Beesten

Het Töddenhuis Urschen, sinds 1570 het verblijf van de koopmansfamilie Möller, doet tegenwoordig dienst als gemeentekantoor en streekhuis. Een andere bezienswaardigheid is de kerk St. Servatius: de grondsteen van deze steeds verder uitgebouwde kerk werd in 1200 gelegd.

„Landelijk – idyllisch – aantrekkelijk” – zo luidt het motto van de gemeente Messingen, opgericht in het jaar 838. De dorpskerk, de St. Antonius, kent een lange religieuze geschiedenis.

Toeristen Informatie

Samtgemeinde Freren
Markt 1

49832 Freren

 

Tel. 05902/950-0 
www.freren.de

Freren Wappen auf weiß 4c

 Tödden-stations

12. Töddenhuis Urschen, Beesten

Bezienswaardigheden

Katholieke kerk St. Servatius in Beesten

Krzh Kirche BeestenKatholieke kerk St. Servatius in Beesten
Het eenbeukige gotische bouwwerk uit de 15de eeuw heeft een mooi bakstenen kruis- en stergewelf met zandstenen ribbe. De binnenkant is voorzien van een sacramentshuisje in gotische stijl en in de timpaan wordt de opstanding weergegeven.

Het Madonnabeeld is een patriarchale getuigenis in de katholieke kerk van Beesten.

Adres:        
49832 Beesten,
Hauptstraße
Tel. 05905-304

Bezichtigingen/rondleidingen op aanvraag mogelijk.

Informatie:         
Samtgemeinde Freren
Markt 1
49832 Freren
Tel. 05902-950 - 0
www.freren.de

Katholieke kerk St. Antonius in Messingen

kath Kirche MessingenKatholieke kerk St. Antonius in Messingen
Een in 1862 gebouwde zaalkerk met sacramentshuisje uit de 15de eeuw en een oud gerestaureerd missiekruis bij het hoofdaltaar. Voor de kerk herdenkt de „Pius-lindeboom“ de 30-jarige ambtsperiode van Paus Pius IX.

Adres:        
49832 Messingen
Frerener Straße
Tel. 05902/314

Bezichtigingen/rondleidingen op aanvraag mogelijk.
Informatie
Samtgemeinde Freren
Markt 1
49832 Freren
Tel. 05902-950 - 0
www.freren.de