Töddenland-fietsroute

Onze sponsoren

In de afgelopen LEADER-programmeringsperiode werd de Töddenland-fietsroute als nieuwe themaroute geconcipieerd. De langs de route liggende Töddenstations in Ibbenbüren, Hopsten, Recke en Mettingen in het Tecklenburger Land, alsmede Schapen, Freren en Beesten in het Zuidelijk Emsland werden geïntegreerd, er werden een gezamenlijke homepage en fietskaart en toeristische aanbiedingen met inachtneming van de regionale bijzonderheden ontwikkeld en verder uitgewerkt. Door het traject van de fietsroute van het Tecklenburger Land tot in het Zuidelijke Emsland worden beide regio's beter op elkaar aangesloten en worden de toeristenstromen tussen deze beide gebieden versterkt.

Om de verdere toeristische ontwikkeling van de Töddenland-fietsroute te versnellen, zullen er in het kader van een opvolgend project bij meerdere Töddenstations Töddenverhalen in hoorspelvorm worden verteld. Hiermee wil men zowel individuele als groepsreizigers aanspreken. De verhalen werden in samenwerking met vertegenwoordigers van de toeristische informatiebureaus en de streekverenigingen ontwikkeld.

Tot het project behoren bovendien een herlancering van de homepage met een Nederlandse vertaling en een geactualiseerde herdruk van de Töddenland-kaart en de flyer in zowel de Duitse als de Nederlandse taal als LEADER-coöperatieproject met de LAG Tecklenburger Land. Daarnaast werden bij enkele zitbankjes langs de route borden met SOS-noodgevalsinformatie en -telefoonnummers geplaatst. Om deze kwaliteitsfietsroute ook in de toekomst als 3-sterren-fietsroute  bovenregionaal te kunnen promoten, werd bovendien door de Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC/Algemene Duitse Fietsclub) een herclassificatie-procedure uitgevoerd.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Hier investeert Europa in landelijke gebieden. Met medewerking van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

 • Wist je dit al?

  Vanaf de 17de eeuw trokken de Tödden als reizende kooplui door het land. Eerst brachten ze linnen, later ook garen en ijzerwaren aan de man.

 • Wist je dit al?

  Met hun eigen taal waren de Tödden in staat om met elkaar tot overeenkomsten te komen, die voor buitenstaanders niet te begrijpen waren.

 • Wist je dit al?

  De benaming „Tödde” betekent letterlijk vertaald „koopman”.

 • Wist je dit al?

  Vrouwen maakten geen deel uit van deze reizende handel.

 • Wist je dit al?

  Tegelijk met het einde van de Töddenhandel verdween ook de geheimtaal van de Tödden.

 • Wist je dit al?

  De „typische” Tödde droeg een kuitbroek, een lange mantel met zilveren knopen en een breedgerande hoed.

 • Wist je dit al?

  Het uit de regio stammende textielwarenhuis C&A en de voormalige modehuizen van de Hettlage-groep vinden hun oorsprong bij de Tödden.

 • Wist je dit al?

  De belangrijkste handelsroutes van de Tödden brachten hun in eerste instantie naar Nederland.

 • Wist je dit al?

  In de bloeiperiode van de Töddenhandel in de 18e eeuw onderhielden zij economische banden tot aan Engeland en de Baltische landen.

 • Wist je dit al?

  Door meerdere paarden getrokken koetsen waren het belangrijkste vervoermiddel van de Tödden over grote afstanden. Spoedbestellingen konden echter ook met de postkoets worden bezorgd.

 • Wist je dit al?

  In Nederland waren de door paarden getrokken trekschuiten en zeewaardige schepen de ideale vervoermiddelen van de Tödden.

 • Wist je dit al?

  De Tödden waren gespecialiseerd in de venthandel in afgelegen landelijke regio's waar er verder weinig winkelvoorzieningen waren.

 • Wist je dit al?

  Het handelssysteem van de Tödden berustte op het principe van de werkverdeling. Grootkoopmannen organiseerden inkoop en transport en rondreizende kooplieden zorgden voor de verkoop aan de deur.

 • Wist je dit al?

  Pas na langjarig koopmanschap in den vreemde konden de Tödden een gezin stichten, dat ze echter slechts zelden zagen.

 • Wist je dit al?

  Pas als ze genoeg verdiend hadden om met pensioen te gaan gaven de Tödden hun rusteloos handelsbestaan op.

 • Wist je dit al?

  De belangrijkste handelswaar van de Tödden was het Westfaalse linnen.

 • Wist je dit al?

  De Tödden stamden van de landelijke bevolking af. Hun huizen zagen er eerst net zo uit als de gebruikelijke vakwerkboerderijen.

 • Wist je dit al?

  In de tijd rond 1800 bouwden de rijke Töddenfamilies voor het eerst massieve stenen woonhuizen die aan Nederlandse landhuizen doen denken.

 • Wist je dit al?

  In de 19e eeuw stichtten veel koopmannen in hun geboorteplaats representatieve bejaardentehuizen.

 • Wist je dit al?

  De Tödden waren voornamelijk afkomstig uit katholieke dorpjes en hecht verbonden aan hun geloof.

 • Wist je dit al?

  Hun trouwheid aan het katholieke geloof lieten de rijke Tödden zien door kunstwerken aan de kerken in hun geboorteplaatsen te schenken.

 • Wist je dit al?

  De kooplieden hechtten grote waarde aan een goede opleiding voor hun zonen. De ouders namen hiervoor privéleraren aan of stichtten zelf particuliere koopmansscholen.

  Gesubsidieerd door:

  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Hier investeert Europa in landelijke gebieden. Met medewerking van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

  © 2020 Töddenland-fietsroute. Alle rechten voorbehouden