(Luisterverhalen) Verhalen beleven in het land van de Tödden

De Töddenland-fietsroute brengt geschiedenis tot leven: Naast tal van te bezichtigen bezienswaardigheden laat zich de cultuur en levenswijze van de Tödden ook in 15 spannende luisterverhalen herbeleven. Deze zijn niet alleen hier op deze website, maar ook bij veel informatieborden bij de stations langs de fietsroute door het Töddenland te beluisteren.

Voor onderweg:

Om in de wereld van de rondreizende kooplui te duiken heb je maar een paar kliks nodig: Scan de QR-code bij elk station met je smartphone en luister naar de spannende verhalen van de Tödden.

HUIS SWEERING, IBBENBÜREN

IBBENBÜREN/ AASEE

DRIELANDENPUNT IBBENBÜREN / RECKE/ HOPSTEN

HOEVE HOLLING MET TÖDDEN- UND MARIEN-MONUMENT, HOPSTEN

DIE ZEILBOTEN OP DE ROTONDE OP DE BREISCHEN, HOPSTEN

HÜBERTS´SCHE HANDELSSCHOOL, SCHAPEN

TÖDDENMUSEUM OUD PAROCHIEHUIS, SCHAPEN

TÖDDENHUIS URSCHEN, BEESTEN

TÖDDENKAMER IN HAUS POTT-HOLTMANN, FREREN

HUSTER-MONUMENT OP HET MARKTPLEIN, RECKE

ALTE RUTHEMÜHLE, RECKE

DE VILLA “VOSS UP DE BURG”, METTINGEN

HET TÖDDENMUSEUM EN HET HUIS TELSEMEYER, METTINGEN

ARMENPAAL, METTINGEN

HET BRENNINCKHOF, METTINGEN

Kies hier je luisterverhaal:

Huis Sweering, Ibbenbüren

Door weer en wind trokken de rondreizende kooplui eropuit om hun handelswaar aan de man te brengen. Tijdens hun maanden durende reizen moesten de Tödden daarom met betrekking tot hun kleding vindingrijk zijn.

Ibbenbüren/ Aasee

Als de Tödden weer thuis kwamen van hun handelsreizen behoorde bij hun bagage niet alleen een goed gevulde portemonnee maar ook een even goed gevulde zak met verhalen en belevenissen. Deze moesten natuurlijk direct aan de collega's thuis worden verteld.

Drielandenpunt Ibbenbüren / Recke/ Hopsten

Als rondreizende kooplieden verdienden de Tödden veel geld. In dit verhaal wordt verteld waarom men ze om die reden maar al te graag tot stadsbewoners wilde maken.

Plan von der Töddenstadt

Hoeve Holling met Tödden- und Marien-monument, Hopsten

Van eenvoudige turfstekers werkten de Tödden zich op tot internationaal gerespecteerde en welvarende kooplieden. Dit indrukwekkende imperium had echter een vervaldatum.

Die Zeilboten op de rotonde op de Breischen, Hopsten

In een noodgeval klamp je je aan de kleinste strohalm vast. Dit deed ook de Tödde Teeken, die er nog net met een blauw oog vanaf kwam.

Hüberts´sche handelsschool, Schapen

Dit verhaal gaat over een vindingrijke Tödden. Zijn goed beschermd geheim kwam pas 300 jaar later aan het licht.

Töddenmuseum Oud Parochiehuis, Schapen

De lieve bloedverwanten....een uittreksel uit een overgeleverde kroniek van de familie Kemler laat zien, welke ups-and-downs de Tödden vroeger beleefden.

Töddenhuis Urschen, Beesten

Eerst zag het eruit als een kleine boerderij. Echter, toen de Urschen in de 18e eeuw in de Töddenhandel stapten en geld gingen verdienen lieten ze hun huis meerdere keren verbouwen.

Töddenkamer in Haus Pott-Holtmann, Freren

Ook als de Tödden vergeleken met de rest van de bevolking zeer rijk waren, waren ze allesbehalve gierig, zoals de twee stichtingen in Freren aantonen.

Huster-monument op het marktplein, Recke

Een kroeg is de plaats waar verhalen ontstaan waar ook 100 jaar later nog in het dorp over wordt gepraat, zoals dit verhaal aantoont.

Alte Ruthemühle, Recke

Een koetsritje met de koetsier van de Tödden is absoluut de moeite waard, want hij kent alle geheimen en zijn ogen zien alles.

De villa “Voß up de Burg”, Mettingen

Heeft niet iedereen er al eens van gedroomd om in een echte burcht te wonen? Zo verging het ook de Tödde Vos, die hier zijn eigen rijk stichtte.

Het Töddenmuseum en het Huis Telsemeyer, Mettingen

Heb je al weleens van het woord „Humpisch” gehoord? Nee? Luister dan goed, want in dit verhaal gaat het over de geheime taal van de Tödden.

Armenpaal, Mettingen

Het gebod van de naastenliefde was voor de streng gelovige Tödden bijzonder belangrijk. Daarom zorgden ze voor de armen en zwakken in de samenleving, zoals dit verhaal bewijst

Het Brenninckhof, Mettingen

De Tödden waren allemaal zeer welvarende kooplieden die met hard werk veel geld verdienden. Een familie wist echter de absolute top te bereiken door de eerste steen voor een internationale modehuisketen te leggen.

 • Wist je dit al?

  Vanaf de 17de eeuw trokken de Tödden als reizende kooplui door het land. Eerst brachten ze linnen, later ook garen en ijzerwaren aan de man.

 • Wist je dit al?

  Met hun eigen taal waren de Tödden in staat om met elkaar tot overeenkomsten te komen, die voor buitenstaanders niet te begrijpen waren.

 • Wist je dit al?

  De benaming „Tödde” betekent letterlijk vertaald „koopman”.

 • Wist je dit al?

  Vrouwen maakten geen deel uit van deze reizende handel.

 • Wist je dit al?

  Tegelijk met het einde van de Töddenhandel verdween ook de geheimtaal van de Tödden.

 • Wist je dit al?

  De „typische” Tödde droeg een kuitbroek, een lange mantel met zilveren knopen en een breedgerande hoed.

 • Wist je dit al?

  Het uit de regio stammende textielwarenhuis C&A en de voormalige modehuizen van de Hettlage-groep vinden hun oorsprong bij de Tödden.

 • Wist je dit al?

  De belangrijkste handelsroutes van de Tödden brachten hun in eerste instantie naar Nederland.

 • Wist je dit al?

  In de bloeiperiode van de Töddenhandel in de 18e eeuw onderhielden zij economische banden tot aan Engeland en de Baltische landen.

 • Wist je dit al?

  Door meerdere paarden getrokken koetsen waren het belangrijkste vervoermiddel van de Tödden over grote afstanden. Spoedbestellingen konden echter ook met de postkoets worden bezorgd.

 • Wist je dit al?

  In Nederland waren de door paarden getrokken trekschuiten en zeewaardige schepen de ideale vervoermiddelen van de Tödden.

 • Wist je dit al?

  De Tödden waren gespecialiseerd in de venthandel in afgelegen landelijke regio's waar er verder weinig winkelvoorzieningen waren.

 • Wist je dit al?

  Het handelssysteem van de Tödden berustte op het principe van de werkverdeling. Grootkoopmannen organiseerden inkoop en transport en rondreizende kooplieden zorgden voor de verkoop aan de deur.

 • Wist je dit al?

  Pas na langjarig koopmanschap in den vreemde konden de Tödden een gezin stichten, dat ze echter slechts zelden zagen.

 • Wist je dit al?

  Pas als ze genoeg verdiend hadden om met pensioen te gaan gaven de Tödden hun rusteloos handelsbestaan op.

 • Wist je dit al?

  De belangrijkste handelswaar van de Tödden was het Westfaalse linnen.

 • Wist je dit al?

  De Tödden stamden van de landelijke bevolking af. Hun huizen zagen er eerst net zo uit als de gebruikelijke vakwerkboerderijen.

 • Wist je dit al?

  In de tijd rond 1800 bouwden de rijke Töddenfamilies voor het eerst massieve stenen woonhuizen die aan Nederlandse landhuizen doen denken.

 • Wist je dit al?

  In de 19e eeuw stichtten veel koopmannen in hun geboorteplaats representatieve bejaardentehuizen.

 • Wist je dit al?

  De Tödden waren voornamelijk afkomstig uit katholieke dorpjes en hecht verbonden aan hun geloof.

 • Wist je dit al?

  Hun trouwheid aan het katholieke geloof lieten de rijke Tödden zien door kunstwerken aan de kerken in hun geboorteplaatsen te schenken.

 • Wist je dit al?

  De kooplieden hechtten grote waarde aan een goede opleiding voor hun zonen. De ouders namen hiervoor privéleraren aan of stichtten zelf particuliere koopmansscholen.

  Gesubsidieerd door:

  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Hier investeert Europa in landelijke gebieden. Met medewerking van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

  © 2020 Töddenland-fietsroute. Alle rechten voorbehouden